Zakonczenie roku katechetycznego w Łąkcie Górnej - 19.06.2019 r.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W SP W ŁĄKTA GÓRNA - 19.06.2019

   W środę 19 czerwca 2019 roku, podczas mszy o godz. 8:00 sprawowanej przez Ks. Proboszcz Janusza Czajkę w intencji społeczności szkolnej uczniowie i nauczyciele dziękowali za dobre owoce nauki w szkole i prosili za wstawiennictwem Matki Bożej o bezpieczne przeżycie wakacji.
   Po nabożeństwie w kościele parafialnym, uczniowie udali się do szkoły. Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego miała miejsce w sali gimnastycznej szkoły. Przybyli tu zarówno uczniowie, jak i nauczyciele i rodzice.
   Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęły się w klasach spotkania uczniów z wychowawcami, podczas których uczniowie otrzymali świadectwa, a nauczyciele podziękowania.
   W obecnym kończącym się roku szkolnym uczniowie oraz nauczyciele wyrazili wdzięczność siostrze Barbarze Białas, która przechodzi na emeryturę po 15 latach nauki w łąkieckiej szkole. Dyrekcja, uczniowie oraz nauczyciele i rodzice wręczyli bukiety kwiatów i dziękowali za jej posługę w społeczności łąkieckiej. Od 1 września katechezę w łąkieckiej szkole rozpocznie ks. wikariusz Mariusz Ogorzelec.

Zakonczenie roku katechetycznego w Łąkcie Górnej - 19.06.2019 r.

Zakonczenie roku katechetycznego w Lakcie Górnej - 19.06.2019 r.

Zakonczenie roku katechetycznego w Lakcie Górnej - 19.06.2019 r.

Zakonczenie roku katechetycznego w Lakcie Górnej - 19.06.2019 r.

Zakonczenie roku katechetycznego w Lakcie Górnej - 19.06.2019 r.

Zakonczenie roku katechetycznego w Łąkcie Górnej - 19.06.2019 r.

Zakończenie roku katechetycznego w Łąkcie Górnej - 19.06.2019 r.

Materiał nadesłany: TK.

[wstecz]