Basen w Łąkcie Górnej.

ZAPRASZAMY NA OTWARCIE BASENU W ŁĄKCIE GÓRNEJ - 26.06.2019

    Urząd Gminy w Żegocinie informuje, że z dniem 26 czerwca 2019 roku (środa) zostanie uruchomiony odkryty basen kąpielowy w Łąkcie Górnej, wybudowany poniżej podworskiego parku w Łąkcie Górnej. Czynny będzie codziennie do końca sezonu w godz. 10 - 18.00, z wyjątkiem dni niepogody. Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwać będzie ratownik. 
  
Dla amatorów czynnego wypoczynku przygotowano nie tylko samo kąpielisko, ale także boisko, na którym można pograć w piłkę plażową. Zapowiadane są upalne dni, więc kąpiel da użytkownikom basenu chwile relaksu i ochłodzenia. W połowie sierpnia odbędą się tu także zawody pływackie. Wstęp na basen jest odpłatny.
  Przed korzystaniem z basenu trzeba koniecznie zapoznać się z wywieszonym na tablicy informacyjnej oraz opublikowanym poniżej regulaminem kąpieliska.
  
Wójt Gminy Żegocina wraz z Centrum Kultury, Sportu i Turystyki zapraszają na otwarcie basenu w Łąkcie Górnej, które odbędzie się w środę 26 czerwca o godzinie 15:00. W programie pokaz ,,Bezpiecznie nad wodą”, a w nim:
– pokazy ratownictwa wodnego „Rescue Team Bochnia”
– nauka udzielania pierwszej pomocy
– aqua aerobic
– nurkowanie z akwalungiem
– mecz w siatkówkę plażową.
   Podczas otwarcia wstęp wolny! W pozostałe dni bilety wstępu na cały dzień będą w cenach: 10 zł bilet normalny, 5 zł bilet ulgowy (za okazaniem legitymacji szkolnej). Dzieci poniżej 3 roku życia wstęp wolny.

Otwarcie basenu - 26.06.2019

REGULAMIN BASENU W ŁĄKCIE GÓRNEJ
BASEN CZYNNY CODZIENNIE W GODZINACH 10.00 - 18.00

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Obiekt jest własnością Gminy Żegocina.
2. Obiekt czynny jest w miesiącach czerwiec – sierpień w godzinach od 10.00 do 18.00.
3. Otwarcie uzależnione jest od warunków pogodowych.
4. Obiekt dysponuje jedną niecką basenową o wymiarach 24,90m x 12,50m.
5. Wstęp na obiekt dozwolony jest tylko za okazaniem biletu.
6. W przypadku wystąpienia anomalii pogodowych np: burza, silny wiatr itp. osoby przebywające na terenie obiektu, z uwagi na swoje bezpieczeństwo, na wezwanie służb ratowniczych, oraz obsługi mają obowiązek opuszczenia niecki basenowej.
7. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
8. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń ratownika będą usuwane z obiektu.
9. Dzieci w wieku  do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu oraz kąpać się wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.
10. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
- palenia papierosów, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
- wprowadzania pojazdów jednośladowych i innych pojazdów,
- wprowadzania zwierząt,
- używania mydła i wszelkich środków kosmetycznych w niecce basenu,
- zanieczyszczania obiektu,
- załatwiania potrzeb fizjologicznych w niecce basenu,
- używania środków odurzających,
- wstępu osobom,  których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

II ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


1. Wszystkie osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do przestrzegania regulaminu oraz bezwzględnego podporządkowania się ratownikom.
2. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze czerwonym lub żółtym z napisem ratownik.
3. Za bezpieczeństwo osób korzystających z niecki basenu odpowiedzialny jest ratownik.
4. Na terenie niecki basenowej ustala się następujące sygnały ostrzegawcze:
Podwójny sygnał gwizdkiem - ostrzeżenie
Seria krótkich gwizdków - niebezpieczeństwo
Długi ciągły sygnał gwizdka - bezwzględne opuszczenie niecki basenowej
5. Na polecenie ratownika wodnego lub sygnał dźwiękowy, osoby przebywające w niecce basenowej powinny niezwłocznie wyjść z wody.
6. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z niecki basenu zaleca się wzajemną obserwację i asekurację, a w miarę potrzeb udzielenie pomocy.
7. W celu zachowania ładu, porządku oraz bezpieczeństwa zabrania się osobom korzystającym z obiektu:
- wszczynać fałszywych alarmów, hałasowania,
- biegania po obejściach niecki basenu i skoków do wody,
- wpychać i wrzucać do wody użytkowników, a także wszelkich przedmiotów nie przeznaczonych do użytku w wodzie,
- używania sprzętu ratowniczego do niewłaściwych celów,
- wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika,
- jeżeli nie umieją pływać - przekraczać oznaczonej granicy strefy dla nie umiejących pływać,
- korzystać z kąpieli w strojach innych niż kąpielowe,
- dzieci do 3 roku życia obowiązkowo muszą stosować pielucho-majtki przeznaczone do kąpieli.
8. Osoby, u których występują choroby skóry, otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, choroby zakaźne, osoby u których stwierdzono brak higieny osobistej, osoby z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenia dla otoczenia nie będą dopuszczone do korzystania z niecki basenu.
9. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z niecki basenu ze  szczególną ostrożnością, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

III ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu gospodarz obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
2. Osoba która spowodowała zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia obiektu oraz zanieczyszczenia wody w niecce basenowej, ponosić będzie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
3. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek dokładnego zapoznania się i bezwzględnego podporządkowania się regulaminowi obiektu. Sprawuje stałą opiekę i nadzór nad grupą na całym terenie obiektu a w szczególności nad porządkiem oraz zachowaniem zasad bezpieczeństwa przez podopiecznych.
4. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest do zgłoszenia grupy do kąpieli ratownikowi pełniącemu dyżur, a w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany.
5. Zajęcia w niecce basenu odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na prowadzącego posiadającego odpowiednie uprawnienia.
7. Zabrania się wchodzenia na teren obiektu, oraz kąpieli po zamknięciu.

[wstecz]