PRZEGLĄD PIOSENEK "ARKI NOEGO"
DZIEŃ DZIECKA W GMINIE ŻEGOCINA.
ŻEGOCINA 3. 06.2002

FESTIWAL PIOSENEK ARKI NOEGO

 

   Na pomysł tej imprezy wpadła nauczycielka Publicznego Przedszkola w Łąkcie Górnej Małgorzata Machaj. Szybko znalazła wsparcie ze strony koleżanek z przedszkola i dyrektorki Barbary Oliwa. Propozycję zorganizowania koncertu piosenek z repertuaru popularnego zespołu "Arka Noego" wsparły nauczycielki pozostałych placówek wychowania przedszkolnego: Publicznego Przedszkola w Żegocinie i oddziałów przedszkolnych z Bytomska i Rozdziela.  Rady Rodziców postanowiły pomóc w organizacji, zakupując słodycze i napoje;  znalazł się sponsor (Gminna Biblioteka Publiczna w Żegocinie). Miejsca na przeprowadzenie koncertu udzieliło żegocińskie Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.
    Imprezę rozpoczęła Dyrektorka PP w Łąkcie Górnej Barbara Oliwa, która powitała wszystkie przybyłe dzieci i ich opiekunów. Życzenia udanej zabawy wyraził też Sekretarz Gminy Zbigniew Nożkiewicz. Potem rozpoczął się koncert.
      Na estradzie zaprezentowało się około setki młodych miłośników piosenek "Arki Noego". Wszyscy śpiewali do podkładów muzycznych odtwarzanych z magnetofonu. Najpierw pokazała się grupka dzieci z Bytomska, przygotowana do występu przez panią Beatę Zapart.   Zaspiewała jedną z nowszych piosenek "Arki" pt. "Na drugi brzeg". Potem kolejno wystąpiły dzieci z Rozdziela (wychowawczyni - pani Barbara Frączek-Orzeł), Żegociny (pani Anna Wierzbicka) i Łąkty Górnej (pani Małgorzata Machaj). Okazało się, że najczęściej wykonywaną piosenką była przebój pt. "Tato".
    Na zakończenie wszyscy odśpiewali piosenkę pt. "Sieje je", powoli rozpoczynając zabawę na całej sali. Ale zanim rozpoczęła się zabawa taneczna, Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Tyrystyki w Żegocinie Mieczysław Kędra wręczył każdej placówce pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez żegocińską bibliotekę. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Jerzy Błoniarz, który przybył, by złożyć dzieciom życzenia z okazji ich święta. - Gratuluję Wam pięknych występów i życzę, abyście jak najdłużej mogli się tak radośnie bawić - powiedział.  Dużo radości sprawiły dzieciom słodycze i napoje, które otrzymały po zakończeniu koncertu. Nabrały w ten sposób sił do czekającej ich zabawy tanecznej.
     Trzeba być pełnym podziwu dla nauczycielek przedszkoli, które wymyśliły i przeprowadziły tę imprezę, mającą wiele walorów wychowawczych. - Myślę, że nasz pomysł będzie kontynuowany w latach następnych. Może tylko zmieni się repertuar, ale chcemy, by dzieci pokazywały się na estradzie i by mogły integrować się we wspólnej zabawie z koleżankami i kolegami z innych placówek przedszkolnych. Chciałabym serdecznie podziękować moim współpracownikom z Łąkty Górnej i pozostałych placówek, przedstawicielom rad rodziców, sponsorom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeprowadzenia pierwszej tego typu imprezy na terenie gminy - powiedziała po koncercie Barbara Oliwa.

Dzień Dziecka 2002.

Dzień Dziecka 2002.

Na estradzie przedszkolaki z Bytomska. Piosenkę "Tato" zaśpiewały dzieci z Rozdziela.

Dzień Dziecka 2002.

Dzień Dziecka 2002.

Małgosia Stańdo i Dominik Dudek - Żegocina

Grześ Salabura - Żegocina

Dzień Dziecka 2002.

Dzień Dziecka 2002.

Ania Mazurkiewicz i chórek koleżanek z PP w  Łakcie Górnej.

Wspólne "Sieje je" i pierwsze pląsy.

Dzień Dziecka 2002.

Dzień Dziecka 2002.

Dyrektor Kędra wręcza dyplomy i nagrody dla Bytomska. Życzenia dla dzieci od Wójta Gminy J. Błoniarza.

Dzień Dziecka 2002.

Dzień Dziecka 2002.

Słodycze i napoje - prezenty od rady rodziców. Końcowa zabawa.

Tekst i foto: tols

[wstecz]